Tampereen taidemuseon malli

Malli on ulkopintamalli ja sisältää päärakennuksen lisäksi vuonna 1930 rakennetun piharakennuksen sekä ulkoauditorion mallin. Malli on tuotettu 3ds Max ohjelmalla standard materiaalein ja on teksturoitu pääosin proseduraalisin textuurein lukuunottamatta päärakennuksen tiilen ja kivisokkelin tekstuureja, joissa mukana tulee rasteriteksturointi. Mallista on tuotettu myös tiedostokonversiot (3ds-studio ja fbx) vientiin muihin mallinnusohjelmiin. Näiden osalta malli ei ole ns. rendausvalmis ja voi vaatia jatkokäsittelyä materiaalien osalta mallinnussovelluksesta riippuen.